แฮนด์ส

เมนู

สินค้าแนะนำพิเศษจากผู้ซื้อ

Noir ผ่านกรณีบัตรขยายทรงได้

เมื่อนามบัตรแลกเปลี่ยนโปรไฟล์ตัด

Noir ผ่านกรณีบัตรขยายทรงได้

กับล่างขยายทรงได้เห็นผ่าน Mati กรณีหนังที่มีสีสันสามารถเก็บนามบัตรมากมาย ที่มักจะมี 50 แผ่นขนาดนามบัตรถ้าคุณสามารถ

 

ของผู้ซื้อ

เป็นเพื่อนสนิทจะผ่านแต่ถ้าคุณใส่ IC โดยสารผ่านด้านข้างกระเป๋า และอาศัยสมาชิกของสังคม ผู้ซื้อสินค้าเครื่องหนัง (神倉)

 

ที่โตคิว แฮนด์หนังขายอุปกรณ์เสริม ※ร้านค้าทั้งหมด

2800 เยน + ภาษี

ขนาด: แนวตั้ง 7.6 x 11 ×ความหนา 1.4 ซม.วัสดุ: หนัง cowhide

วันเผยแพร่: 3/13/2017 10:00