แฮนด์ส

เมนู

สินค้าแนะนำพิเศษจากผู้ซื้อ

Namiestylejelnail

ง่าย และเล็บหนึ่ง

Namiestylejelnail

ออกเดินทางจากเกาหลี เล็บศิลปะศิลปะของ namienail แบรนด์
เหมาะกับรูปร่างของเล็บและริ้วรอยไม่ได้วัสดุยืดหยุ่นพัฒนาเล็บจนถึงขณะนี้ ได้รับเจล Remover ไม่ต้องเงา
※ปกติ 4- และระยะ 5 วัน ยาวนานกว่าเจลเสื้อหรือด้านบน

 

ของผู้ซื้อ
ดูเหมือนน้อยริ้วรอย มีค่อนข้างหนา และ เงา เพื่อให้มันไปร้านทำเล็บได้ ซื้อร้าน(ยามา)
 


namienail-20170215-web01.jpg


ตอนนี้ใช้ได้ที่โตคิวแฮนด์ความงามมุม ※ร้านค้าทั้งหมด

500 เยน + ภาษีเพิ่มเติม

วันเผยแพร่: 2/15/2017 10:00